Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

L'Avaluació de les habilitats d'expressió oral en català: tendències i evolució

03 oct. 2011


Els orígens del volum es remunten al disseny de les eines d’anàlisi per a obtenir mostres de la competència lingüística oral dels alumnes de 6è de primària i d’Educació Secundària Obligatòria. Per tal d’obtenir aquestes mostres, l’equip de recerca va fer un repàs preliminar de la bibliografia existent i de les proves que s’usaven més freqüentment en els estudis sociolingüístics, i va constatar dos fets. D’una banda, les proves que se solien usar en aquests estudis havien estat dissenyades durant els anys 1980 i 1990 i se centraven en aspectes de contrast català-castellà i de correcció. D’altra banda, les proves analitzades no feien una distinció clara entre el tipus de dades orals que es volien obtenir.
Tot plegat feia pensar que els resultats d’avaluació de competència en la majoria dels treballs de sociolingüística educativa disponibles fins aleshores feien una avaluació excessivament genèrica dels nivells de coneixement de llengua de l’alumnat català. Davant d’aquesta constatació, l’equip de recerca va emprendre un estudi global de les diferents proves emprades pels diferents organismes que s’encarreguen de l’avaluació del català oral.

L’Avaluació de les habilitats d’expressió oral en català: tendències i evolució / F. Xavier Vila i Moreno (ed.)

Data d’edició: 2011. Descripció física: 70 p. : il·l. ; 25 cm. Entitats: Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT. ISBN: 978-84-9965-054-8. Col·lecció: Xarxa CRUSCAT ; 7. Editorial: IEC. 15,00 €


Introducció
Vila i Moreno, F. Xavier Text completText complet

L’Avaluació de l’expressió oral en les proves del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC)
Comajoan Colomé, Llorenç Text completText complet

L’Avaluació de l’expressió oral en les proves del Servei d’Immersió i Ús de la Llengua (SIUL)
Gomàriz i Auró, Eva Text completText complet

L’Avaluació de l’expressió oral en les proves del Consell Superior d’Avalució del Sistema Educatiu (CS)
Comajoan Colomé, Llorenç Text completText complet

L’Avaluació de l’expressió oral en el certificat de nivell de suficiència (nivell C) de la Generalitat de Catalunya
Nogué Serrano, Neus Text completText complet

L’Avaluació de l’expressió oral en els certificats de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
Gomàriz i Auró, Eva Text completText complet

Les Proves per a l’avaluació de la llengua catalana oral: síntesi de tendències i conclusions
Comajoan Colomé, Llorenç ; Gomàriz i Auró, Eva ; Nogué Serrano, Neus Text completText complet

A tall de cloenda : l’avaluació de l’oral, com i per a què?
Figueras Casanovas, Neus Text completText complet