Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

Col·lecció Xarxa CRUSCAT

14 jul. 2010

Llibres i monografies publicades per la Xarxa CRUSCAT.

  • F. Xavier Vila i Moreno (ed.) (2012). Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. (Col·lecció Xarxa CRUSCAT ; 8). Institut d’Estudis Catalans. Enllaç.
  • F. Xavier Vila i Moreno (ed.) (2011) L’Avaluació de les habilitats d’expressió oral en català: tendències i evolució.  (Col·lecció Xarxa CRUSCAT ; 7). Institut d’Estudis Catalans. Enllaç.
  • Montoya Abat, Brauli; Vila i Moreno, F. Xavier; Gomàriz i Auró, Eva (eds.) (2010). La Revernacularització del valencià a la ciutat d’Alacant : actes de la jornada d’estudi i debat «Llengua, educació i reveraculització: el valencià a la ciutat d’Alacant», Alacant, 9 i 10 de març de 2007. (Col·lecció Xarxa Cruscat; 6). Institut d’Estudis Catalans. ISBN 978-84-9965-001-2. Més informació. Adquirir. Pdf.
  • F. Xavier Vila i Moreno (dir.) (2009) Estudis de demolingüística: actes de la Primera Jornada de Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT . (Col·lecció Xarxa Cruscat; 5). Institut d’Estudis Catalans. Enllaç.
  • Vila i Moreno, F. Xavier; Boix-Fuster, Emili; Alturo, Núria (coord.). (2006) Integrar, des de la fragilitat?. Societats plurilingües davant els reptes de les immigracions multilingües: Suïssa, Brussel·les, Luxemburg, Quebec i Catalunya. (Col·lecció Xarxa Cruscat; 4). Institut d’Estudis Catalans. ISBN 84-7283-893-5. Enllaç.
  • Castelló Cogollos, Rafael (2006) Els estudis sobre la situació sociolingüística al País Valencià. (Col·lecció Xarxa Cruscat; 3). Institut d’Estudis Catalans. 58 pàgines. ISBN 84-7283-892-7. Enllaç.
  • Torres, Joaquim; Vila i Moreno, F. Xavier; Fabà, Albert; Bretxa i Riera, Vanessa; Pradilla, M. Àngel (2006) Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003: una síntesi. (Col·lecció Xarxa Cruscat; 2). Institut d’Estudis Catalans. 18 pàgines. ISBN 84-7283-891-9. Enllaç.
  • Vila i Moreno, F. Xavier (coord.); Melià Garí, Joan; Torres i Pla, Joaquim; Montoya Abat, Brauli; Sorolla Vidal,  Natxo. (2005) Les dades lingüístiques del cens de l’any 2001: Alguns dubtes i limitacions. (Col·lecció Xarxa Cruscat; 1). Institut d’Estudis Catalans. 28 pàgines. ISBN: 84-7283-824-2. Enllaç.

Tornar a Publicacions de la Xarxa CRUSCAT

F. Xavier Vila i Moreno (dir.) ; Eva Gomàriz i Auró (col·l.)