Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

V Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2022)

17 febr. 2020

Lloc i dates

Del dimarts 25 al dijous 27 de gener de 2022.

Format híbrid: Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), Sala Pere i Joan Coromines. Hi haurà emissió en directe, gravació de l’acte, i assistència en línia via Zoom dels inscrits.

 

Accés als vídeos.

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Les I Jornades es van celebrar l’any 2011, i van tenir continuïtat amb les II Jornades l’any 2013, les III Jornades l’any 2016 i les IV Jornades l’any 2018. Amb aquesta cinquena trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC mostra la consolidació d’una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

 

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució, i us mantindrem informats.

 

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia des del web de l’IEC. Les Jornades compten amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>.
La Xarxa CRUSCAT – IEC és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos investigadors que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT – IEC duu a terme són:

 • Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
 • Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
 • Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

 

Programa

Es poden consultar els resums aquí.

 

25 de gener de 2022 (dimarts)

Sala Pere i Joan Coromines. Es poden consultar els resums aquí.

09:00 Presentació de les Jornades.

 • A càrrec de representants de l’Institut d’Estudis Catalans, la Xarxa CRUSCAT – IEC, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i el Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra, i la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó.

10:00 Recerca

 • 10:00 «Mapa de sociolingüística de la SOCS (blogs.iec.cat/socs/mapa/)», Miquel Àngel Pradilla i Mireia Trenchs (SOCS)
 • 10:15 «Presentació de l’Observatori del Valencià (fundacionexe.org/observatorivalencia/)», Francesc Jesús Hernàndez i Dobon (UV)
 • 10:25 «Càtedra de Drets Lingüístics», Vicenta Tasa (UV)

10:40 Descans

11:10 Demolingüística

 • 11:10 «#CATALÀ947», Vanessa Bretxa i Anna Torrijos (Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya)
 • 11:25 «Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018. Resultats territorials», Anna Torrijos i Vanessa Bretxa (Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya)
 • 11:40 «L’evolució de la llengua inicial a Catalunya (2003-2018)», Avel·lí Flors-Mas, Natxo Sorolla, Miquel Àngel Pradilla i F. Xavier Vila
 • 11:55 Discussió

 

 • 12:10 «La llengua d’identificació com a variable explicativa dels usos lingüístics» Natxo Sorolla, Avel·lí Flors-Mas
 • 12:25 «El paper de les variables sociolingüístiques en la predicció dels resultats acadèmics a quart d’ESO», Francisco Grimaldo (UV), Emilia López-Iñesta (UV) i Ernest Querol (CSASE)
 • 12:40 «Metaanàlisi dels models matemàtics dels processos de substitució lingüística», Ernest Querol (UOC)
 • 12:55 «Indicador unitari de l’estat de la llengua. Aplicació de la fórmula de Boltzmann per al «desordre» de la llengua pròpia a les comarques del País Valencià», Francesc Jesús Hernàndez i Dobon (UV)
 • 13:10 Discussió

13:25 Pausa

 

15:15 Treball, economia i llengua

 • 15:15 «Comerços aprenents», Carles de Rosselló (Consorci per a la Normalització Lingüística)
 • 15:30 «Emmarca’t 2016-2020. Usos lingüístics de les grans marques», Anton Ferret i Anna Torrijos (Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya)
 • 15:45 «OFERCAT», Albert Fabà i Vanessa Bretxa (Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya)
 • 16:00 «Llengua i món digital», Anton Ferret (Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya)
 • 16:15 «Estudi d’usos lingüístics a l’assistència sanitària (ULAS)», Anna Torrijos (Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya)
 • 16:30 Discussió

16:45 Descans

 • 17:10 «Les administracions públiques i la igualtat lingüística. El singular cas del País Valencià», Vicenta Tasa, Anselm Bodoque (UV).
 • 17:25 «Les llengües del mercat al País Valencià. Comerç, usos lingüístics i polítiques lingüístiques.», Anselm Bodoque, Vicenta Tasa (UV)
 • 17:40 «La presència i ús del valencià a l’àmbit comercial», Yaiza Pérez Alonso (UV, Eixam Estudis Sociològics).
 • 17:55 «Ús del valencià en el sector terciari avançat 2020», Toni Marqués (Investratègia)
 • 18:10 Discussió

18:25 Final de la sessió

 

 

26 de gener de 2022 (dimecres)

Sala Pere i Joan Coromines. Es poden consultar els resums aquí.

09:00 Comunitats i Etnografia. Psicologia. Joventut.

 • 9:00 «Aportacions teòriques per a l’estudi sociolingüístic: una nova classificació dels nuclis familiars responsables de la transmissió», Maria Antón i Álvarez de Cienfuegos (UA, AMU).
 • 9:15 «Usos lingüístics, tria de llengües i rols sociolingüístics en la població escolar de la Ribagorça», Esteve Valls (UIC Barcelona / CUSC-UB / Xarxa CRUSCAT); Natxo Sorolla (URV / Xarxa CRUSCAT-IEC / CUSC-UB)
 • 9:30 «L’efecte xarxa en les llengües minoritzades», Natxo Sorolla (CUSC–UB, URV).
 • 9:45 «Una anàlisi de les actituds lingüístiques dels joves a l’illa d’Eivissa», Christopher Little (Universitat Estatal de Mississippi; UIB)
 • 10:00 «Canvi d’usos lingüístics al País Basc», Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra)
 • 10:15 Discussió

10:30 Descans

 • 11:00 «Language influence on patients’ risk attitudes based on patient-decision-aided health decisions», Alexandra Gheondea-Elad.
 • 11:15 «Els nous parlants en tant que agents de transformació sociolingüística a Catalunya», Joan Pujolar, Maite Puigdevall (Identi-cat)
 • 11:30 «Els discursos mediàtics sobre multilingüisme a Catalunya. Proposta d’anàlisi», Vicent Climent-Ferrando (Càtedra UNESCO de Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme i GEDIT-UPF); Albert Morales Moreno (Universitat de Ginebra), Maria Sabaté-Dalmau. (UdL)
 • 11:45 «L’ús del català en els continguts generats per estrelles del món digital adreçats a adolescents i joves», Marina Massaguer, Avel·lí Flors-Mas, Xavier Vila (CUSC-UB)
 • 12:00 «El castellà a la Catalunya contemporània. Història d’una bilingüització», Francesc Bernat, Carles de Rosselló, Mireia Galindo (EVOGEN, UB)
 • 12:15 Discussió

12:30 Pausa

14:20 Sociolingüística educativa. Immigració i llengua

 •  14:20 «La competència global dels estudiants universitaris: un estudi pilot d’internacionalització del currículum (GLOCIC)», Maria Sabaté-Dalmau (UdL)
 • 14:35 «L’ús oral: de l’aula al carrer», Carles de Rosselló (Consorci per a la Normalització Lingüística)
 • 14:50 «Les ideologies lingüístiques del futur professorat i la formació en sociolingüística crítica», Júlia Llompart i Emilee Moore (GREIP-UAB)
 • 15:05 «De l’aprenentatge a l’adopció de la llengua catalana: la visió del professorat del CPNL», Marina Massaguer; Avel·lí Flors-Mas.
 • 15:20 «El projecte TRANSLINGUAM-UNI: Competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès. Llengües, actituds, sensibilitat intercultural i identitat», Mireia Trenchs Parera (UPF).
 • 15:35 «Bones pràctiques en la promoció de l’ús de la llengua catalana en entorns escolars», Montserrat Sendra (UB)
 • 15:50 Discussió

16:10 Descans

 • 16:35 «Pautes d’aculturació lingüística i programes de manteniment de l’L1. El cas dels descendents de migrats al sistema educatiu català», Cecilio Lapresta, Ángel Huguet, Isabel Sáenz, Úrsula Hinostroza, Fernando Senar, Judit Janés, Clara Sansó, Adelina Ianos i Cristina Petreñas (UdL).
 • 16:50 «La configuració de les competències lingüístiques i la seva evolució en comunitats plurilingües: anàlisi sociolingüística a partir d’una mostra escolar de Catalunya (CONFEPLUR)», F. Xavier Vila, Llorenç Comajoan, Cristina Illamola, Montserrat Sendra, Laura Puigdomènech
 • 17:05 «Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya. 2006-2013-2021», Ernest Querol i Marc Martínez-Pons, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
 • 17:20 «Estudi de les actituds lingüístiques sobre l’educació multilingüe en la comunitat escolar al Camp de Morvedre», Miquel Nicolàs, Francesc Jesús Hernández Dobón, Francisca Sanvicén i Carmen Rodríguez ()
 • 17:35 Discussió

17:55 Final de la sessió

 

 

 

 

27 de gener de 2022 (dijous)

Sala Pere i Joan Coromines. Es poden consultar els resums aquí.

09:00 Variacionisme i planificació del corpus

 • 9:00 «Al voltant de l’espistemologia de l’estàndardologia comparada», Joan Costa Carreras (UPF).
 • 9:15 «La dialectometria social: un nou enfocament per analitzar el canvi lingüístic», Esteve Valls (UIC Barcelona / CUSC-UB / Xarxa CRUSCAT-IEC)
 • 9:30 «Les formes d’imperatiu més clític en el català de Mallorca», Maria del Mar Vanrell Bosch (UIB).
 • 9:45 «Influència mútua en el nivell lèxic del castellà i del català», Maribel Serrano Zapata (UdL)
 • 10:00 «Actituds i creences dels catalanoparlants inicials envers les varietats cultes del castellà. Dades del projecte PRECAVES», Cristina Illamola, Mar Forment (UB)
 • 10:15 «Factors interns i externs en el desenvolupament i assoliment dels clítics no personals», Sílvia Perpiñán (UPF) i Adriana Soto-Corominas (UIC).
 • 10:30 Discussió

11:00 Descans

11:30 Dret lingüístic i Politologia lingüística

 • 11:30 «Territoris amb llengua pròpia, sociolingüística i política», Albert Fabà i Joaquim Torres
 • 11:45 «L’ús de les llengües en la comunicació telemàtica de les organitzacions», Lluís Català i Clemente Penalva (UA)
 • 12:00 «Requisits lingüístics i accés a la funció pública en la Jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears», Maria Ballester (UIB)
 • 12:15 «Mecanismes de tutela dels drets lingüístics: en particular, la nova Oficina de Defensa de Drets Lingüístics de les Illes Balears», Antoni Llabrés Fuster (UIB)
 • 12:30 «En defensa del model lingüístic a l’escola a Catalunya: reflexions per a un debat crític des del dret constitucional», Anna M. Pla Boix (UdG)
 • 12:45 Discussió

13:15 Pausa

 • 15:30 Conferència de cloenda. José del Valle (CUNY Graduate Center): «Perspectiva glotopolítica, anclaje teórico e implicaciones metodológicas».

16:30 Cloenda
16:45 Final de les Jornades

 

Es poden consultar els resums aquí.

Accés als vídeos.

Jornades de recerca Xarxa CRUSCAT