Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

III Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2016)

11 febr. 2016

cruscat-logo-bloc2.jpgVídeos de les III Jornades de la Xarxa CRUSCAT

Lloc i dates

Dimarts 31 de maig i dimecres 1 de juny de 2016. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Nicolau d’Olwer.

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Les I Jornades es van celebrar l’any 2011 amb un resultat molt satisfactori, i van tenir continuïtat amb les II Jornades l’any 2013. Amb aquesta tercera trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC mostra la consolidació d’una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>. La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

  • Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
  • Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
  • Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Les Jornades compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Programa

31 de maig de 2016 (dimarts)

Sala Nicolau d’Olwer

09:00            Presentació de les Jornades. Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC), Marta Xirinachs (Subdirecció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya), Rubén Trenzano (Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana), Marta Fuxà (Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears) i José Ignacio López Susín (Direcció General de Política Lingüística  del Govern d’Aragó).

09:30            Conferència inaugural. Henri Boyer. Professor emèrit en ciències del llenguatge (Université Paul-Valéry). «El campo (Bourdieu) de la sociolingüística francófona: algunos enfoques y objetos a debate».

10:30            Pausa – Cafè

Demolingüística: resultats i prospectiva

11:00            «Estat de la qüestió de les enquestes d’usos lingüístics als territoris de llengua catalana», Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

11:10            «L’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2013. Anàlisi. Factors clau.», Anna Torrijos (DGPL, Generalitat de Catalunya).

11:20            «L’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja 2014. Resultats bàsics», Natxo Sorolla.

11:30            «L’Enquesta d’Usos Lingüístics a l’Alguer 2015. Treball de Camp», Anna Torrijos i Francesc Ballone (DGPL, Generalitat de Catalunya).

11:40            «L’Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears 2015. Resultats bàsics», Miquel Gomila (GRESIB–UIB).

11:50            «L’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Catalunya del Nord. Resultats bàsics 2015», Alà Baylac (Universitat de Perpinyà).

12:00            «L’Enquesta d’Usos Lingüístics a Andorra. Resultats bàsics 2014», Joaquim Torres (Xarxa CRUSCAT–IEC).

12:10            «Enquesta sobre coneixement i ús del valencià 2015», Xavier Sanjuan Merino (tècnic coordinador).

12:25            Discussió

12:40            «A evolución do proceso de substitución do galego polo español en Galicia», Xaquín Loredo (Seminario de Sociolingüística, Real Academia Galega).

12:55            «Un model de recerca sociolingüística col·laborativa al País Basc: Soziolinguistika Klusterra», Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra).

13:10            «Models dinàmics i models de classificació per a predir l’ús de llengües en competició. Modelització de sistemes d’interacció lingüística des de la física i des de les matemàtiques», Ernest Querol (Grup de Recerca Alcàntera).

13:25            «Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials», Natxo Sorolla (CUSC–UB, URV).

13:40            Discussió

13:55            Final de les presentacions del matí de dimecres

Variacionisme i planificació del corpus

16:00            «La incidència de l’efecte frontera en l’autonomització de la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa», Esteve Valls (UB).

16:15            «Contacte de llengües i l’expressió de la posterioritat temporal en el castellà de Catalunya», Cristina Illamola (CUSC-UB).

16:30            «El projecte ADLET: noves estratègies en l’anàlisi dialectomètrica», Esteve Clua (UPF).

16:45            «L’ús de distribucions poblacionals de variables lingüístiques en atribució d’autoria», Sheila Queralt (UPF).

17:00            «El cat a les XS: 1 ktastrofe??», Carme Bach i Joan Costa (ICUDEL).

17:15            «La incidència de certs factors sociolingüístics en la implantació de setze variants sintàctiques en català», Aina Labèrnia Romagosa (Universitat Abat Oliba CEU).

17:30            «Percepció i realitat del (des)coneixement de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat», Carme Bach i Elisenda Bernal (UPF).

17:45            Discussió

18:10            Descans

Psicologia lingüística

18:30            «Llengua, identitat i cohesió social: el paradigma dels territoris de frontera lingüística», F. Feliu i J. M. Nadal (UdG).

18:45            «Factors psicosocials implicats en la construcció de la identitat nacional, en el cas d’Andorra», Alexandra Monné i Bellmunt (UdA).

19:00            Discussió

Paisatge lingüístic

19:10            «Oferta lingüística dels establiments comercials a quatres ciutats. Ofercat 2015.», Albert Fabà (CPNL) i Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

19:25            «La renovació del Sistema d’Indicadors Lingüístics (SIL) de la DGPL», Anton Ferret (DGPL, Generalitat de Catalunya).

19:40            «Oferta lingüística de les marques més populars 2015», Anton Ferret (DGPL, Generalitat de Catalunya).

19:55            Discussió

20:10            Final de les presentacions del primer dia

 

1 de juny de 2016 (dimecres)

Sala Nicolau d’Olwer

Immigració i llengua

09:00            «Escola ètnica del Japó i de Corea a Catalunya», Makiko Fukuda (UAB).

09:15            «Dones d’origen immigrant a les AMPA. Noves mirades, reflexions, reptes i oportunitats sobre la interrelació lingüística entre famílies-fills-escola-comunitat», Paquita Sanvicén (UdL, CPNL).

09:30            «Actituds lingüístiques en un context multilingüe i multicultural. El cas dels estudiants autòctons i immigrants a Catalunya», Adelina Ianos i Àngel Huguet (UdL).

09:45            «El català dels adolescents lleidatans en contextos multilingües: de la producció a la percepció de vocals», Josefina Carrera-Sabaté (UB).

10:00            «Ghanesos sense sostre a Igualada», Maria Sabaté Dalmau (UdL).

10:15            «L’adquisició del català com a llengua estrangera en el context multilingüe barcelonès: Estudi sobre les variables que intervenen en el procés d’aprenentatge d’alumnes adults indoirànics, arabòfons, sinoparlants i castellanoparlants», Laura Estors (UB).

10:30            «Transmissió lingüística intergeneracional entre estudiants al·loglots de la Universitat de Barcelona», Pere Comellas (UB).

10:45            «Estructuració social al marge de l’estat-nació. Pràctiques lingüistiques i trajectòries d’exclusió a un enclavament de la Costa Brava», Massimiliano Sassi (CIEN-UAB).

11:00            Discussió

11:30            Pausa – Cafè

Treball i llengua

12:00            «Llenguatge i ocupació: implementació d’un sistema d’indicadors», Amado Alarcón i Josep Ubalde (URV).

12:15            «Mobilitat, treball, i el paper de l’anglès de la generació de joves de la crisi», Melissa Moyer (CIEN-UAB).

12:30            «Caçatalents i el paper de la llengua anglesa en processos de selecció de personal», Gema Rubio Carbonero (CIEN-UAB).

12:45            Discussió

Comunitats lingüístiques. Joventut i llengua.

13:00            «El projecte Translinguam: un estudi de les pràctiques multilingües/translingües dels joves a Catalunya i de les seves actituds vers aquestes pràctiques», Mireia Trenchs i Àngels Oliva (GREILI-UPF).

13:15            «Trajectòries i ideologies en la transmissió lingüística intergeneracional a Catalunya i a les Illes », Emili Boix (CUSC-UB).

13:30             «Una aproximació als usos i ideologies lingüístiques de les famílies mixtes francocatalanes del Principat», Francesc Bernat (UB).

13:45            «Els nous parlants en l’Europa multilingüe», Joan Pujolar, Maite Puigdevall i Alba Colombo (UOC).

14:00            Discussió

14:15            Final de les presentacions del matí de dimecres

Dret lingüístic i Politologia lingüística

16:15            «El règim d’oficialitat lingüística a la Segona República espanyola», Daniel Escribano

16:30            «L’oficialitat lingüística. Declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i pràctiques», Eva Pons (UB).

16:45            «Llengua i independència. Resultats i qüestions metodològiques», Joaquim Torres i Albert Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS).

17:00            Discussió

17:15            Descans

Sociolingüística educativa

17:30            «Language transfer in second Language acquisition. Some effects of L1 instruction (Romanian) on L2/L3 learning (Catalan/Spanish)», Simona Popa i Àngel Huguet (UdL).

17:45            «Recerca sobre els usos, els repertoris, la confiança i la integració lingüística de l’alumnat de secundària», F. Xavier Vila, Llorenç Comajoan i Vanessa Bretxa (CUSC-UB).

18:00            «Les veus del professorat. Com es gestionen les llengües a secundària» F. Xavier Vila, Llorenç Comajoan i Vanessa Bretxa (CUSC-UB).

18:15            «Multilingual University», Josep Maria Cots (UdL).

18:30            «Estudi qualitatiu sobre els cursos de català per a adults al Camp de Tarragona», Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

18:45            Discussió

19:15            Cloenda

19:30            Final de les Jornades

  • Programa en pdf de les III Jornades (2016) / Vídeos de les III Jornades de la Xarxa CRUSCAT
  • Programa de les II Jornades (2013) – Publicació de les II Jornades de recerca
  • Programa de les I Jornades (2011).

Tornar a Jornades de la Xarxa CRUSCAT