Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

Altres publicacions

14 jul. 2010

Publicacions elaborades amb la col·laboració de la Xarxa Cruscat i altres publicacions dels membres de la Xarxa.

  • Pons, Eva; Sorolla, Natxo (2009) Informe sobre la situació de la llengua catalana (2005 – 2007). Elaborat per la Xarxa CRUSCAT – IEC, per encàrrec de l’Observatori de la Llengua Catalana. Publicació en línia.
  • Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (ed.) (2006) El coneixement de llengües a Catalunya (Col·lecció Quaderns d’avaluació). Barcelona: Generalitat de Catalunya. http://www.gencat.net/educacio/csda/publis/quaderns.htm. Conté un article de dos membres de la Xarxa CRUSCAT, F. Xavier Vila i Mireia Galindo, “Els usos lingüístics en l’educació primària a Catalunya: situació, tendències i perspectives”.
  • Pons, Eva (ed.) (2006)  Monogràfic: La Unió Europea i l’articulació de la diversitat lingüística. LSC-Llengua, Societat i Comunicació, núm 4. Publicació en línia.
  • Pons, Eva; Vila, F. Xavier (2005) Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana. Publicació en línia.

Tornar a Publicacions de la Xarxa CRUSCAT