Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2018)

15 març 2018

 

Programa (pdf) de les IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2018).

Vídeos de les IV Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2018) (més vídeos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc i dates

14 i 15 de juny de 2018
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Nicolau d’Olwer.

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Les I Jornades es van celebrar l’any 2011, i van tenir continuïtat amb les II Jornades l’any 2013 i les III Jornades l’any 2016. Amb aquesta quarta trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC mostra la consolidació d’una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a rnades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>. La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

  • Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
  • Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
  • Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Les Jornades compten amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

14 de juny de 2018 (dijous)

Sala Pi i Sunyer

09:00 Presentació de les Jornades. Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Marta Xirinachs (Sub-directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

09:30 Conferència inaugural. Gabriele Iannàccaro (Università degli studi di Milano-Bicocca / Stockholms universitet): «Nuove metodologie per la ricerca sociolinguistica: esempi da inchieste italiane e europee».

10:30 Pausa – Cafè

Demolingüística

11:15 «Informe sobre les dades lingüístiques bàsiques als Territoris de Parla Catalana», Miquel Àngel Pradilla(Xarxa CRUSCAT – IEC) i F. Xavier Vila (CUSC, UB).

11:25 «L’ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003/13», Natxo Sorolla (Xarxa CRUSCAT – IEC).

11:35 «Anàlisi sobre el coneixement i l’ús del valencià. Dues dècades i mitja de transformacions socials, fluxos demogràfics i canvis sociolingüístics», Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC).

11:45 «EULP 2018. Canvis i millores en l’enquesta d’usos lingüístics a la població que impulsa la DGPL», Joan Solé i Anna Torrijos (DGPL, Generalitat de Catalunya).

12:00 «Coneixement i ús del valencià per part del personal de l’Administració Pública Valenciana. Aspectes metodològics en la recerca quantitativa al sector públic», Yaiza Pérez Alonso (UV. UPV. DGPLGM, Generalitat Valenciana).

12:10 Discussió

12:25 «L’estudi de la transmissió familiar de la llengua al Cens i l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Franja 2014», Natxo Sorolla (Seminari Aragonès de Sociolingüística).

12:35 «Mesurament de l’ús de l’euskera al carrer», Imanol Larrea (Soziolinguistika Klusterra).

12:45 «Xeración Z e lingua: a importancia dos post-milenistas na sociolingüística galega», Xaquín Loredo (Seminario de Sociolingüística, Real Academia Galega).

12:55 Discussió

13:10 Final de les presentacions del matí de dijous

Variacionisme i planificació del corpus

15:00 «El tractament de la variació social en la planificació de corpus», Joan Costa (UPF).

15:10 «Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves», Carolina Bastida Serra (UdA).

15:20 «Les converses de whatsap en català: un gènere discursiu entre l’oral i l’escrit?», Carme Bach (UPF).

15:30 «La gestió normativa en contextos políticoadministratius sociolingüísticament complexos», Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC. URV).

15:40 «La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa», Esteve Valls (UIC-UB).

15:50 «Interrelacions entre vocals i entonació en diferents dialectes del català», Jesús Bach-Marquès, Josefina Carrera-Sabaté i Paolo Roseano (UB).

16:00 Discussió

16:20 Descans

Joventut i llengua. Comunitats lingüístiques.

16:30 «Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians», Avel·lí Flors (CUSC-UB).

16:40 «L’evolució (inter)generacional de les bilingüitzacions: contextos, manteniment i substitució lingüístics», Albert Bastardas i Emili Boix-Fuster (CUSC-UB).

16:50 «L’efecte xarxa en les llengües minoritzades», Natxo Sorolla (CUSC–UB, URV).

17:00 Discussió

Immigració i llengua

17:15 «Perfils d’aculturació lingüística dels descendents de migrats a Catalunya. Reptes i potencialitats per a l’integració social i educativa», Cecilio Lapresta (UdL).

17:25 «Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya», Imanol Larrea Mendizabal (Soziolinguistika Klusterra).

17:35 «Pràctiques de socialització plurilingüe i pluricultural en un programa de lectura extraescolar a la ciutat de Barcelona», Claudia Vallejo Rubinstein (GREIP, UAB).

17:45 Discussió.

18:00 Final de les presentacions de la tarda de dijous.

 

15 de juny de 2018 (divendres)

Sala Pi i Sunyer

Psicologia lingüística

09:00«Inclusió social i impacte de Voiceitt en la identitat i la comunicació de persones amb dany cerebral adquirit», Melissa Moyer i Ignasi Clemente (CIEN, UAB).

09:10 «Actituds i preferències lingüístiques dels alumnes universitaris (1r curs d’Ed.Infantil i Primària) vers el català/castellà i anglès», Laura Estors (GREILI-UPF, ALLENCAM).

09:20 «Llengua, identitat i cohesió social: el paradigma dels territoris de frontera lingüística», Francesc Feliu i Josep Maria Nadal (UdG) i Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT – IEC. URV).

09:30 Discussió

Treball i llengua

09:45 «Recerca EMMARCA’T. Estudis de la DGPL en l’àmbit d’empresa i consum», Carla Bruguera, Albert Fabà, Anton Ferret i Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

10:00 «”Fem el Pas en català”, un model de dinamització lingüística local com a eina de recerca», Joan Sans (SPL, Govern d’Andorra).

10:10 Discussió

10:25 Pausa – Cafè

Dret lingüístic i Politologia lingüística

11:10 «Reflexions sobre la noció d’oficialitat lingüística», Eva Pons (UB).

11:20 «Criteris per al règim d’oficialitat lingüística de la República de Catalunya i l’Aran», Daniel Escribano.

11:30 «Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat», Elvira Riera (Grup de Recerca en Teoria Política, UPF).

11:40 «Llengua i procés en temps convulsos, segons les enquestes del CEO», Joaquim Torres i Albert Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS, IEC).

11:50 Discussió

12:05 «L’exigència de coneixements de llengua catalana al personal estatutari del Servei de Salut, en el context de les mesures necessàries per normalitzar lingüística a les Illes Balears», Maria Ballester (UIB).

12:15 «Homofilia i heterofilia lingüística xarxes massives virtuals: el cas de tres mobilitzacions independentistes», Jordi Morales i Gras.

12:25 «Informe sobre les pràctiques en èuscar a les xarxes socials virtuals de l’Ajuntament de Getxo (Biscaia)», Eduardo Apodaka i Jordi Morales i Gras.

12:35 «La necessitat de recerca multidisciplinar en el camp del multilingüisme: el Consorci Europeu de Recerca MIME: Mobilitat i Inclusió en una Europa Multilingüe», Vicent Climent-Ferrando (Consorci Europeu de Recerca MIME).

12:45 Discussió

13:00 Final de les presentacions del matí de divendres

Sociolingüística educativa

15:10 «Pràctiques translingües i cosmopolitisme en contextos educatius multilingües i multiculturals a Catalunya (El Projecte Translinguam)», Mireia Trenchs (GREILI-UPF, ALLENCAM).

15:20 «Recerca ÈLIA. Estudis de la DGPL en ensenyament del català», Albert Fabà, Anton Ferret i Joan Solé (DGPL, Generalitat de Catalunya).

15:35 «L’impacte de la docència en anglès en les universitats multilingües», Maria Sabaté (Grup ASSEMID, UdL).

15:45 Discussió

16:00 «El projecte APINGLO-Cat: Estudi de la intensificació de les polítiques i pràctiques multilingües en l’educació secundària a Catalunya des d’una perspectiva etnogràfica i d’economia política», Eva Codó i Andrea Sunyol (UAB).

16:10 «Polítiques lingüístiques universitàries», F. Xavier Vila i Avel·lí Flors-Mas (CUSC-UB).

16:20 «Anàlisi de l’expressió oral en català i en castellà: un enfocament multimetodològic», F. Xavier Vila (CUSC-UB), Llorenç Comajoan (UVic-UCC) i Cristina Illamola (CUSC-UB).

16:30 Discussió

16:45 Cloenda

17:15 Final de les Jornades

Tornar a Jornades de la Xarxa CRUSCAT