Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

TSC: Llengua i economia (2023)

TSC: Llengua i economia (2023)

[Altres] Llindar  Emili Boix-Fuster 9-11 PDF Secció monogràfica. Llengua i economia Bourdieu i l'economia de la llengua a Catalunya  Kathryn A. Woolard 15-31 PDF (English) La llengua dels futurs economistes. Un estudi dels resums de treballs de fi de grau  Carme Bach...

Postdoc UCD en llengua catalana

Des de la UCD (Irlanda) estan cercant un nou investigador postdoctoral en llengua catalana per al seu projecte "Youth Engagement in European Language Preservation, 1900-2020": UCD Post-doctoral Research Fellow Level 1, School of Irish, Celtic Studies and Folklore, 16...