Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2011)

03 des. 2010

I Jornades “La recerca sociolingüística en  l’àmbit de la llengua catalana” (2011)

Baixeu-vos el programa en format pdf

Baixeu-vos la publicació amb les fitxes dels projectes presentats en format pdf

Lloc i dates

Dijous 27 i divendres 28 de gener de 2011

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Pere i Joan Coromines

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Amb aquesta primera trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC inicia una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia els dies 27 i 28 de gener des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

oAplegar la informació existent i analitzar-la críticament.

oDestriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.

oGenerar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Programa

27 de gener de 2011 (dijous)

09:30Presentació de les Jornades. Mariàngela Vilallonga (Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Yvonne Griley (Directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

10:00Conferència inaugural. Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela) «Sociolingüística galega: problemas e pescudas»

11:00Pausa – Cafè

Transmissió lingüística

11:30«Evolució i transmissió dels grups lingüístics (EVOTRANLING)», E. Boix i F. Bernat (UB)

11:45«La transmissió familiar del català al País Valencià. Estudi qualitatiu de la interrupció i la revernacularització», A. Mas (UA)

Economia i llengua

12:00«ELAN.cat: Són prou multilingües les empreses catalanes?», I. Marí (UOC)

12:15«Llengua i recerca: Els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona», V. Bretxa (CUSC–UB)

12:30«Llengua catalana i ingressos: algunes evidències empíriques», A. Di Paolo (UAB)

Psicologia lingüística

12:45«La inseguretat lingüística en l’ús del català entre els joves del País Valencià», J. M. Baldaquí (UA, IIFV)

13:00«Llengua, identitat i ideologia política», M. Strubell (UOC)

13:15«Nouvinguts a Catalunya: llengües, actituds i identitats», À. Huguet (UdL)

13:30Discussió

14:00Final de les presentacions del matí de dijous

Demolingüística: resultats

16:00«Els mapes demolingüístics de la Xarxa CRUSCAT», N. Sorolla (Xarxa CRUSCAT–IEC)

16:15«Explotació de l’EULP08, Enquesta sobre els usos lingüístics de la població de Catalunya del 2008», J. Solé (DGPL–Generalitat de Catalunya)

16:30«Resultats demolingüístics del Pànel de la Fundació Bofill», A. Fabà (Consorci per a la Normalització Lingüística)

16:45«Usos lingüístics a les universitats de Sistema Universitari Públic Valencià», A. Aparici (UJI); R. Castelló (UV-EG)

17:00«Coneixement i usos lingüístics de la població d’Andorra 2009», Joan Micó (CRES – Institut d’Estudis Andorrans)

17:15«La situació i perspectives d’evolució en el sistema sociolingüístic valencià. L’enquesta 2010 de la Generalitat Valenciana sobre coneixement i ús del valencià», X. Sanjuan

17:30Discussió

18:00Pausa – Cafè

Demolingüística: prospectiva

18:30«Més model i més models: per una sociolingüística més prospectiva», E. Querol (UOC)

18:45«Model sistèmic de l’evolució de l’ús del català a Andorra», M. Nicolau; C. Bastida (Grup de Recerca en Llengua Catalana – UdA)

19:00«Predicciódel català dins i fora del seu territori», R. Casesnoves (IULA–UPF)

19:15«Prospectiva de l’ús de la llengua pròpia a Catalunya. Simulació amb dades de l’EULP08», F. Salvador (UB)

19:30Discussió

20:00Final de les presentacions del primer dia

28 de gener de 2011 (divendres)

Joventut i llengua

09:30«Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana», J. Pujolar (UOC)

Joventut i immigració

09:45«La integració lingüística de la segona generació de la immigració a Catalunya», A. Alarcón (URV)

10:00«Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya» F. X. Vila (Xarxa CRUSCAT–IEC, CUSC-UB)

Immigració i llengua

10:15«Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües i ideologies» M. Fukuda (CUSC–UB, UAB)

10:30Discussió

11:00Pausa – Cafè

Comunitats lingüístiques

11:30«Enclavaments lingüístics»,J. Argenter

11:45«Les comunitats lingüístiques mitjanes: comparació entre diverses comunitats semblants a la catalana», A. Bastardas (CUSC–UB)

Paisatge lingüístic

12:00«L’estudi del paisatge lingüístic a tres carrers de Barcelona: patrons de visibilitat lingüistica a l’espai públic», L. Comajoan (UVic, CUSC–UB, Xarxa CRUSCAT–IEC)

Illes Balears

12:15«Darreres recerques sociolingüístiques a les Illes Balears», J. Melià (GRESIB–UIB)

Dret i politologia lingüística

12:30«Iusling.cat: Jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem en matèria de llengua», A. Pou (Xarxa CRUSCAT–IEC, UB)

12:45«La incidència del dret de la UE en les llengües que són oficial en una part del territori d’un estat membre», A. Milian (UAB)

13:00«Recerques en curs en l’àmbit de la ciència política», A. Branchadell (UAB)

13:15Discussió

13:45Final de les presentacions del matí de divendres

Variacionisme

16:00«Retornar al passat per entendre el present: estudis de variació sociolingüística catalana en temps real», M. T. Turell (Grup UVAL-IULA, UPF)

Sociolingüística educativa

16:15«Projecte RESOL: Resocialització i llengües», F. X. Vila (CUSC–UB)

16:30«Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil», C. de Rosselló (CUSC–UB)

16:45«Continuïtat/discontinuïtat lingüística i èxit escolar», J. Oller (UdG)

17:00«Processos de construcció de les actituds i ideologies lingüístiques: El cas dels joves llatinoamericans i els joves xinesos a Catalunya», M. Trenchs (UPF)

17:15Discussió

17:45Cloenda

18:15Final de les Jornades

Tornar a Jornades de la Xarxa CRUSCAT

I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana”

Lloc i dates

Dijous 27 i divendres 28 de gener de 2010

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Pere i Joan Coromines

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Amb aquesta primera trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC inicia una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia els dies 27 i 28 de gener des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

oAplegar la informació existent i analitzar-la críticament.

oDestriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.

oGenerar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Programa

27 de gener de 2010 (dijous)

09:30Presentació de les Jornades. Mariàngela Vilallonga (Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans) i Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC)

10:00Conferència inaugural. Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela) «Sociolingüística galega: problemas e pescudas»

11:00Pausa – Cafè

Transmissió lingüística

11:30«Evolució i transmissió dels grups lingüístics (EVOTRANLING)», E. Boix i F. Bernat (UB)

11:45«La transmissió familiar del català al País Valencià. Estudi qualitatiu de la interrupció i la revernacularització», A. Mas (UA)

Economia i llengua

12:00«ELAN.cat: Són prou multilingües les empreses catalanes?», I. Marí (UOC)

12:15«Llengua i recerca: Els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona», V. Bretxa (CUSC–UB)

12:30«Llengua catalana i ingressos: algunes evidències empíriques», A. Di Paolo (UAB)

Psicologia lingüística

12:45«La inseguretat lingüística en l’ús del català entre els joves del País Valencià», J. M. Baldaquí (UA, IIFV)

13:00«Llengua, identitat i ideologia política», M. Strubell (UOC)

13:15«Nouvinguts a Catalunya: llengües, actituds i identitats», À. Huguet (UdL)

13:30Discussió

14:00Final de les presentacions del matí de dijous

Demolingüística: resultats

16:00«Els mapes demolingüístics de la Xarxa CRUSCAT», N. Sorolla (Xarxa CRUSCAT–IEC)

16:15«Explotació de l’EULP08, Enquesta sobre els usos lingüístics de la població de Catalunya del 2008», J. Solé (DGPL–Generalitat de Catalunya)

16:30«Resultats demolingüístics del Pànel de la Fundació Bofill», A. Fabà (Consorci per a la Normalització Lingüística)

16:45«Usos lingüístics a les universitats de Sistema Universitari Públic Valencià», A. Aparici (UJI); R. Castelló (UV-EG)

17:00«Coneixement i usos lingüístics de la població d’Andorra 2009», Joan Micó (CRES – Institut d’Estudis Andorrans)

17:15«La situació i perspectives d’evolució en el sistema sociolingüístic valencià. L’enquesta 2010 de la Generalitat Valenciana sobre coneixement i ús del valencià», X. Sanjuan

17:30Discussió

18:00Pausa – Cafè

Demolingüística: prospectiva

18:30«Més model i més models: per una sociolingüística més prospectiva», E. Querol (UOC)

18:45«Model sistèmic de l’evolució de l’ús del català a Andorra», M. Nicolau; C. Bastida (Grup de Recerca en Llengua Catalana – UdA)

19:00«Predicciódel català dins i fora del seu territori», R. Casesnoves (IULA–UPF)

19:15«Prospectiva de l’ús de la llengua pròpia a Catalunya. Simulació amb dades de l’EULP08», F. Salvador (UB)

19:30Discussió

20:00Final de les presentacions del primer dia

28 de gener de 2010 (divendres)

Joventut i llengua

09:30«Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana», J. Pujolar (UOC)

Joventut i immigració

09:45«La integració lingüística de la segona generació de la immigració a Catalunya», A. Alarcón (URV)

10:00«Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya» F. X. Vila (Xarxa CRUSCAT–IEC, CUSC-UB)

Immigració i llengua

10:15«Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües i ideologies» M. Fukuda (CUSC–UB, UAB)

10:30Discussió

11:00Pausa – Cafè

Comunitats lingüístiques

11:30«Enclavaments lingüístics»,J. Argenter

11:45«Les comunitats lingüístiques mitjanes: comparació entre diverses comunitats semblants a la catalana», A. Bastardas (CUSC–UB)

Paisatge lingüístic

12:00«L’estudi del paisatge lingüístic a tres carrers de Barcelona: patrons de visibilitat lingüistica a l’espai públic», L. Comajoan (UVic, CUSC–UB, Xarxa CRUSCAT–IEC)

Illes Balears

12:15«Darreres recerques sociolingüístiques a les Illes Balears», J. Melià (GRESIB–UIB)

Dret lingüístic

12:30«Iusling.cat: Jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem en matèria de llengua», A. Pou (Xarxa CRUSCAT–IEC, UB)

12:45«La incidència del dret de la UE en les llengües que són oficial en una part del territori d’un estat membre», A. Milian (UAB)

13:00Discussió

13:30Final de les presentacions del matí de divendres

Variacionisme

15:30«Retornar al passat per entendre el present: estudis de variació sociolingüística catalana en temps real», M. T. Turell (Grup UVAL-IULA, UPF)

Politologia lingüística

15:45«Recerques en curs en l’àmbit de la ciència política», A. Branchadell (UAB)

16:00Discussió

Sociolingüística educativa

16:30«Projecte RESOL: Resocialització i llengües», F. X. Vila (CUSC–UB)

16:45«Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil», C. de Rosselló (CUSC–UB)

17:00«Continuïtat/discontinuïtat lingüística i èxit escolar», J. Oller (UdG)

17:15«Processos de construcció de les actituds i ideologies lingüístiques: El cas dels joves llatinoamericans i els joves xinesos a Catalunya», M. Trenchs (UPF)

17:30Discussió

18:00Cloenda

18:30Final de les Jornades