Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

Publicacions

14 jul. 2010

– Col·lecció Xarxa CRUSCAT. Llibres i monografies publicades per la Xarxa CRUSCAT.

– Col·lecció Dossiers de la Xarxa Cruscat.Documents de difusió de la recerca sociolingüística.

– Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat. Documents per a especialistes en la recerca sociolingüística. Els documents d’aquesta col·lecció només són accessibles via web. S’hi inclouen reflexions sobre la recerca o petits resums de recerques amb dades sociolingüístiques.

Informe Sobre la Situació de la Llengua Catalana. Informes editats per l’Observatori de la llengua catalana. La Xarxa CRUSCAT-IEC s’ha encarregat de l’elaboració de  l’Informe des del trienni 2005/07.

Treballs de Sociolingüística Catalana és una publicació de la Societat Catalana de Sociolingüística (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). La Xarxa CRUSCAT-IEC dona suport tècnic a la publicació.

Revista CURS: Coneixements, Usos i Representacions. Editada pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), a la Universitat de les Illes Balears

Altres publicacions. Publicacions elaborades amb la col·laboració de la Xarxa Cruscat i altres publicacions dels membres de la Xarxa.