Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

Col·lecció Documents de treball

14 jul. 2010

Documents per a especialistes en la recerca sociolingüística. Els documents d’aquesta col·lecció només són accessibles via web. S’hi inclouen reflexions sobre la recerca, petits resums de recerques amb dades sociolingüístiques…

  • Sorolla Vidal, Natxo (2009) Enquesta sociolingüística de Mallorca. Altres enquestes que inclouen qüestions similars a Insultats pels forasters. (Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat; 4). Institut d’Estudis Catalans.
  • Torres i Pla, Joaquim; Vila i Moreno, F. Xavier; Fabà Prats, Albert; Bretxa i Riera, Vanessa; Sorolla Vidal, Natxo (2006) Propostes de millora de les recerques demolingüístiques: canvis en l’EUL (Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat; 3). Institut d’Estudis Catalans.
  • Xarxa Cruscat (2006) Usos lingüístics a les administracions a Catalunya i altres territoris de l’àmbit lingüístic català (Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat; 2). Institut d’Estudis Catalans.
  • Vila i Moreno, F. X. (2004) El coneixement del català. Informe resum per al president de l’Institut d’Estudis Catalans. (Col·lecció Documents de treball de la Xarxa Cruscat; 1). Institut d’Estudis Catalans.

Tornar a Publicacions de la Xarxa CRUSCAT